THE OKUL


Sevgi, saygı, adalet, dayanışma, yardımseverlik, fedakarlık, hoşgörü, dürüstlük, farklılıklara saygılı olmak gibi toplumsal değerleri kurumsal felsefesinin merkezine yerleştiren Sınav Kolejlerinde;

‘The Okul’ kapsamında Takip/Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık kültürü oluşturmaya dönük yaklaşım benimsenmiştir.

‘İyi insan iyi vatandaş’ yetiştirme hedefiyle oluşturulan değer merkezli okul kültürü oluşturulmuştur. Zararlı alışkanlıklar, şiddete yönelim, marka bağımlılığı, aile ve topluma yabancılaşma gibi olumsuz tutum ve davranışlara karşı engelleyici ve önleyici tedbirler alınmaktadır.

Okullarımızca benimsenen değerler eğitimiyle öğrencilerimizin temel insani değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmaları sağlanıyor.

demo-attachment-180-Group-4
demo-attachment-180-Group-4

Şimdi Başvurmaya Hazır Mısın?

Şimdi Online Başvurunu Yap, İndirimli Kayıt Avantajından Yararlan.