Büyük Düşün Hedefini Yüksek Tut!Gözü Yükseklerde Olanlara

Bayrampaşa Sınav Koleji, öğrencilerine anadilin dışında iki yabancı dilin anadil seviyesinde öğretilmesini amaçlar. Bu şekilde, öğrencileri akademik, sosyal, duygusal ve psikolojik açıdan sağlıklı ve başarılı bir şekilde hayata hazırlamayı hedefler.

demo-attachment-253-Rectangle-612
demo-attachment-261-Group-56
demo-attachment-192-Group-333
bayrampasa-sinav-koleji-slider
demo-attachment-252-Group-79
demo-attachment-1408-Group-46

1992'DEN BUGÜNE

Sınav Eğitim Kurumları
Sınav Eğitim Kurumları, 1992 yılında bir aile şirketi olarak 50 metrekarelik bir mekan, 5 çalışan ve kısıtlı sermayeyle kuruldu. Mekan küçük, imkanlar sınırlı ama hedef büyüktü. Küçük bir adımla başlayan enerji, gün geldi ülkeyi saran bir sinerjiye dönüştü. O günün 50 metrekaresi bugün 500 bin metrekarelik kapalı alana, 5 personeli ise 10 bini aşkın çalışana ulaştı. Ciddi bir gelecek tasarımının, geniş ölçekli bir vizyonun bütün kararlara ve çalışmalara eşlik ettiği bu süreçte yayınları, dershaneleri, kursları, okulları ile Türkiye'nin en büyük eğitim zincirine dönüştü.
demo-attachment-261-Group-56
demo-attachment-607-Rectangle-37
Tanıtım Videomuz
bayrampasa-sinav-tanitim-banner
demo-attachment-606-Group-43

THE OKUL

Sınav Eğitim Kurumları üç temel değer üzerine kurulmuştur.

“Takip/Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık”tan oluşan bu değerler Sınav Okullarında kısaca THE OKUL olarak adlandırılır. Öğrencilere öncelikle bunlar benimsetilir. Okul kültürü bu değerler üzerinde yükselir ve kurumlar da aynı doğrultuda yönetilir.

 

Takip

Sınav Okullarının birinci ilkesi, her öğrencisini büyük bir sorumluluk ve titizlik çerçevesinde takip etmektir. Bunun içindir ki Sınav Okullarında tüm öğrencilerin akademik başarısıyla yakından ilgilenilir. Gelişmelerden veliler de düzenli olarak haberdar edilir. Öğrenci hakkında hiçbir şekilde “temeli zayıf ya da dinlemiyor, anlamıyor.” gibi bahaneler üretilerek sorumluluktan kaçılmaz.

Hakkaniyet

Sınav Okullarında veliler, öğretmenler ve diğer çalışanlarla kurulan ilişkide daima hakkaniyet/dürüstlük ön plandadır. Bütün çalışanların ücret ve diğer özlük hakları hassasiyetle korunur. Öğretmenler de öğrencilerle “hepsi özeldir” prensibi gereği “ayrıştırmadanyarıştırmadan” bire bir ilgilenir. Verilen eğitimöğretim kalitesiyle en yüksek düzeyde memnuniyet sağlanır.

Empati

Sınav Okullarının standartları ve eğitim sistemi, öğrencilerin en uygun atmosferde eğitim alacakları şekilde oluşturulmuştur. Amaç, onların strese girmeden, severek, isteyerek öğrenmeleridir. Öğrencilerin akademik başarısının yanında ruhsal ve kişisel gelişimleri de dikkate alınır. Çünkü, “bugünün mutlu ve başarılı çocukları, yarının üretken ve saygın bireyleri” olacaktır.

Eğitim Sistemimiz

side-to-side

Side To Side

Sınav Kolejinde “Side to Side” programı ile anaokulu 3 yaştan itibaren ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul 5. sınıfa kadar haftalık ders programlarında yaklaşık 30 saat İngilizceye yer verilir. Bunun bir kısmı sadece İngilizce dersi iken bir kısmı ise İngilizce ile entegre edilmiş branş dersleridir.
after-school

After School

Akademik başarıyı destekleyecek ve öğrencilerin okul motivasyonlarını arttıracak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlerden oluşan After School programı uygulanmaktadır. Ulusal sınavlara hazırlık süreci, After School programı çerçevesinde Sınav Eğitim Kurumları’nın 25 yılı aşkın birikimiyle yürütülmektedir.
sinav-okul

Sınav Okul Konsepti

Okul-kurs birlikteliğiyle velilerimiz okul dışında başka bir kuruma bütçe ayırmak külfetinden kurtuluyor. Öğrencilerimiz ise okul ortamında sınavlara hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve dokümana ulaşabiliyor.
mentor-ogretmenlik

Mentor Öğretmenlik

Her öğrencimiz, mentor öğretmenlik sistemiyle ‘başarılı-başarısız’ diye ayrıştırılmadan 12. sınıfa kadar bir öğretmenden danışmanlık desteği alıyor.
tödev

TÖDEV

Yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilmektedir. Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programlarından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirtilmektedir.
kultur-sanat

Kültür ve Sanat

Her açıdan iyi yetişmiş bireyler mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenirler. Bayrampaşa Sınav Koleji kültür ve sanat eğitimi içeriği görsel sanatlar ve gösteri sanatları olmak üzere 2 kategoride verilir. Her Bayrampaşa Sınav Koleji öğrencisinin en az bir enstrümanı iyi seviyede kullanabilmesi ve bilinçli bir müzik dinleyicisi olması hedeflenmektedir.

demo-attachment-180-Group-4
demo-attachment-180-Group-4

Şimdi Başvurmaya Hazır Mısın?

Şimdi Online Başvurunu Yap, İndirimli Kayıt Avantajından Yararlan.