Ölçme ve Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Okulumuzdaki ölçme ve değerlendirme birimi, sınavlar, ders içi etkinlikler, performans ödevleri, sunumlar, projeler ve diğer ölçme araçlarıyla öğrenci yetkinliğini artırmayı, ölçme ve değerlendirme sürecini yönetmeyi hedefler.

Ölçme ve değerlendirmenin genel amaçları şunlardır:

• Öğrenci başarısını gözlemlemek,
• Öğretmenin başarısını izlemek,
• Okulun başarısını gözlemlemek,
• Öğretim sürecinin etkinliğini artırmak,
• Ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci ve okul başarısını raporlamak,
• Öğretmenlere, yöneticilere ve velilere bilgi vermek.

Öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirmek, başarıyı ölçmek için bir veya birden fazla değerlendirme tekniği kullanmayı gerektirir. Ancak, eğitimde değerlendirme, tek tek tekniklerin birleşiminden daha fazlasını içerir. Verimli bir öğretim sisteminde kritik bir rol oynayan değerlendirme, öğrenme sürecinde hedeflerin belirlenmesiyle başlar ve bu hedeflere ne kadar ulaşıldığının belirlenmesiyle devam eder. Bu veri ve bilgiler kullanılarak, eksik yönleri giderici ve güçlü yönleri pekiştirici önlemler alınır.

ÖDEVDEN DAHA FAZLASI “TÖDEV”

Sınav Kolejlerinde, günlük, haftalık ve dönemlik ödevlerin programlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirildiği bir yapıya önem verilir.

Yoğun bir programa yetişmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlamak için, okul dersleri ve etütlerinin yanı sıra bireysel çalışmalara ve ödevlere de önem verilir.
Öğrencilerin bireysel çalışmalarını planlamak için, haftalık ders programına dayanarak her ders için ödev günü ve miktarı “ödev çizelgesi”nde belirlenir.
Haftalık ders programında, her dersin ilk saati ödev kontrolü için ayrılır ve ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri, ek çalışma saatlerinde tamamlanır.

Sınav Koleji’nde ödevler üç kategoriye ayrılmıştır:

Günlük ödevler: Farklı kaynaklardan, “Soru Bankası Modülleri”nden günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklinde diğer etkinlikler de verilir ve günlük ödevler hafta içi kontrol edilir.
Dönem ödevleri: Dönem konularını kapsayan ödevler verilir ve kontrolü yeni dönem başında yapılır.
Haftalık ödevler: Her ders için “Haftalık Ödev Fasikülleri” (TÖDEV) cuma günleri verilir ve kontrolü ilgili derste/ödev kontrol saatlerinde yapılır. Ödev değerlendirmeleri K12NET üzerinden velilerle paylaşılır.