Misyon & Vizyonumuz

Misyonumuz

Avrupa’nın ve dünyanın seçkin eğitim kurumlarından biri olmaktır.

Vizyonumuz

Kendi değerlerini ve kültürünü çağdaş, laik, demokratik perspektifle özümseyen, öğrendiği yabancı dilleri kullanarak, diğer kültürlerle bütünleşerek, lider kadrolarda yer alabilecek seçkin dünya insanları yetiştirmektir.

Bayrampaşa Sınav Koleji Kalite Politikası

Bayrampaşa Sınav Koleji ; ana sınıfından lise sona kadar kesintisiz, iki dilde eğitim veren bir özel okuldur.

Bayrampaşa Sınav Koleji, eğitim ve öğretim alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi okulları arasında yer alarak, öğrencilerine kendi anadilinin dışında iki yabancı dili anadili yeterliliğinde öğretmeyi, onları bir üst eğitim kurumuna ve hayata, akademik, sosyal, duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde hazırlamayı hedefler. Bunları yaparken velilerin, tüm çalışan ve yöneticilerinin gelişimini, memnuniyetlerini de gözeterek, onlardan destek de almayı amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda;

Yabancı dili öğretirken çağdaş metotlar kullanmayı, yabancı öğretmenlerle öğrencilerini bir araya getirerek “kültürle” bütünleştirerek yabancı dili öğretmeyi, yurt dışı değişim projeleriyle çalışmalarını pekiştirmeyi,

Velilerden, bilim danışma kurulundan ve ilgili diğer ortaklardan gelen talep ve önerileri sistematik olarak değerlendirerek yenilikleri takip etmeyi ve sürekli gelişmeyi,

Hizmet içi eğitim çalışmalarıyla tüm çalışanlarının kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine destek olmayı,


Düzenlediği sosyal aktiviteler ve projelerle öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı, onlara sorumluluk duygusu kazandırmayı,

Gelişen ve değişen dünyada bilişim teknolojilerini en etkin biçimde kullanmayı, yeterli teknik donanımı sağlamayı,

Öğrencilerin “yaparak, yaşayarak” öğrenmelerini desteklemek için laboratuvar çalışmalarına ve projelere dayalı eğitim yapmayı,

Takım çalışmasını destekleyerek, grup veya birey olarak elde edilen başarıları teşvik edecek bir eğitim öğretim ve çalışma ortamı yaratmayı ilke olarak benimsemiştir.

Misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, yeni amaç ve hedefler belirlemeyi, buna yönelik planlar yapmayı, gerekli kaynakları sağlayarak bu planları hayata geçirmeyi, tüm bunların sürekliliğini yöneticileri, çalışanları, velileri ve öğrencileriyle birlikte “Bayrampaşa Sınav Kolejli” olarak sağlamayı taahhüt eder.